Vena har nu växt och blivit en riktigt bra jakthund.
Under jaktåret 20-21 så har 3 älgar och 9 vildsvin fällts för henne. Och de är första säsongen.