Vissla/ Flushtimes Olympia De Bourge. Porcelaine SE18258/2018 

 

Vissla är en Porcelaine och tanken är att hon ska bli en spår hund och även kunna användas som kortdrivare.